Sask - Brugge

Een school waarin de opdracht eruit bestaat toekomstgericht te ontwerpen en te hernieuwen met het oog op vergroenen van de speelruimten.

In samenwerking met: Degraeve Architecten - Brugge

Sask - Brugge
Sask - Brugge
Sask - Brugge
Sask - Brugge
Sask - Brugge